Jullu 2021, Komunidade Maucatar Hetan Garnada 1 no Morteiru 2

Tempotimor (Covalima)-Tuir Komandante Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Covalima, Superintendente Polísia António Mara de Sá … Continue reading Jullu 2021, Komunidade Maucatar Hetan Garnada 1 no Morteiru 2