TR Seidauk Hapara Perfurasaun Mina Matan Feto Kamaus

Tempotimor (Covalima)-Tuir Country Manajer Kompañia Internasionál Timor Resources, Filomino Andrade katak, perfurasaun mina iha posu … Continue reading TR Seidauk Hapara Perfurasaun Mina Matan Feto Kamaus