Defeza Seguransa, Edukasaun, Juventude

Tempotimor (Covalima)-Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE) nu’udar orgaun administrasaun independente ne’ebé haktuir konstituisaun RDTL iha alínea

Edukasaun, Juventude, Nasional

Tempotimor (Covalima)-Tuir Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Armindo Maia katak, hakarak edukasaun kualidade iha

No More Posts Available.

No more pages to load.